Installationer
 
 
 
Peace in Mind- Peace on Earth
Global Water Event, United Kingdom Artfestival, Stocksundet 1991, 1993. Vattenfestival med mera poesi än kommers. Musik: Ralf Lundsten, dikt och vattendans.
Skulpturer i aluminium, flytande och även bärbara för simmare i vattendans.
Per Aspera Ad Astra, SM-tävling i Eldskulptur, Skottvångs gruva, november 1996.
"Ta kontroll över elden via uppbyggd trä/halmform--
i motsats till eldens övertag av gården.
Rastplats-i väntan på Fred, bland betongfundament från kriget, upplevelsestig till Kraus grav, Tivoli udde Bergshamra 1998.
"Blåvinge förlustande sig på gröna vågen"--
fjärilsrestaurang... ett viggpar lade sina ägg i det gröna.
Bergianska Trädgården / Skulptörförbundet 1998.

  Tack till livet: Ljus-installation 2008.