Stocksundstorps gård - Andligt Kulturcentrum (och skulpturpark)

 
Gästabud på Stocksundstorps gård Söndagen 3 september. Osa: carinnelw@gmail.com
3/9 kl 15 I skulpturparken öppnas utställningen "Okänd Våglängd"
(med Joakim Forsgren, Mikael Goralski Marc Dorinell) & skulpturer av Barbro Hedström,
Liv Due & Carinne Löfgren-Williams. Konstnärerna presenterar sina verk
samt reflexion om Carinnes vision om konstens betydelse för livet. Bellmans allsång


Carinne Löfgren-Williams har gått bort >

Carinne Löfgren-Williams har gått bort Solna stad >

Carinne Löfgren-Williams Wikipedia >

Carinne Löfgren-Williams sista artikel handlar om Agape, universum och efterlivet - NewsVoice >


"AmoSophie", en "helhetssyn" att det finns mer än det fysiska,
en andlig dimension, vilket också forskare påpekar.
Holism-teorin går över världen, utom i Sverige, där materialism dominerar
och den andliga dimensionen förnekas (bl a rusning bort fr kyrkan) - istället
se som nya forskningen framhåller: att allting hör ihop, t ex människan -
hon är ej endast kropp utan medvetande/själ/ande. Allting är "ett", som
själva Livet - ana Evigheten.

Om vi kan tänka oss våra medvetanden vara frikopplade fr den fysiska hjärnan (den med
det övriga fysiska försvinner) förenar sig medvetandet, efter döden ="efter livet", med
Universum. Universum ses av vissa kvantfysiker vara Medvetande, vilket kan förklara
alla "Nära-Döden-Upplevelser.
Dessa helhets-tankar förde Upanishaderna fram redan för 5.000 år sedan och som kvantfysikerna
Schrödinger och Bohr tog del av i sina kvantteorier.

All sorg och rädsla kan elimineras om vi öppnar oss för den andliga dimensionen, det bön
hjälper oss till. Ny forskning, bl a Dean Radin visat människors förmåga till "osynlig" kommunikation, bl a
telepati) och även inom kvantfysiken; att tingens partiklar påverkar varandra ("entangled"),
det Einstein kallade "spooky" .Vi skapar vår verklighet genom våra tankar och känslor -
börja med att tänka, känna kärlek, bli "Agape" Kärlek - (den osjälviska kärleken) -
vi kan ej förändra världen, endast oss själva! - Amo!
 
     
 
   
 
  Min nya bok "AmoSophie" utgår från kvantfysik, medvetandeforskning och det andliga - allt för en Agape Nytändning!
 
Utställningens ursprungstankar och bilder från utställningen >
   
     
"Panoramabild från Stocksundstorp" med 300-årig lindallé och fontän:
"Anima och Animus", brons, aluminium, rostfritt stål och koppar, 1978, 2009.
Förstoring >>

"DET ALLOMFATTANDE PENSELDRAGET"
LIVSSTIL/LIVSHÅLLNING - HOLISM
I sept öppnades en permanent skulpturpark med verk från 1965-2009 av Carinne Löfgren-Williams och inbjudna konstnärskolleger.
1986 brann 1700tals-gården och det mesta av hennes konst förstördes--
men några verk i gips var elden barmhärtig att undvika, vilka nu gjutits upp i brons.
Nya bronsskulpturer tillkommer.
Verkens titlar är dikter ur hennes bokmanus:
"Själaspis" del II: "Om Holism" - den nya fysiken och det transcendenta.
 
 
  .  "Sjutton år", 1965.

"Mor och barn", 1965

Skiffer och rostfritt stål, 2007.
titel:
--oktofons facetter samlar till syntes--
Maria Magdalena och Dervishen--
se dem sväva i stjärnevärldens trädgård
i extasens kärleksrus.

 


"Homage a Swedenborg.........", egen gjutning 1978

 
  Ande tar gestalt
Något verkligt existerar
Inom-utom
hitom-bortom
Ser du inte ängelen?
 

brons och järn

--vi delaktiga i detta Allt
i sammanklang--

  Foto: Ingela Hageman och Adrian Andreescu  
 
 
     
  Tack till Livet--Magisk Ljus- och Dansfest i höstens mörker oktober 2008  
   
  förstoring >>  
 
 
  * Utifrån kvantfysik, medvetandeforskning och det transcendenta formulerar jag alltings sammanhang, att allt hör samman, är "ett", även vi är en helhet av kropp, själ, ande. Allt är energi, Universum.är energi, kvantfysiker ser Universum som ett medvetande det våra medvetanden är del av.--på den subatomära nivån är allt sammanvävt, vi är av samma stjärnestoff.

Tankar skapar min verklighet - viktigt tänka på vad man tänker - släppa rädsla och ångest , till och med bli vän med Döden, finna "ljuset", det många "nära-döden"-upplevelser beskriver.

Nu är Hjärtats tid - forskning funnit sammankoppling mellan hjärna och hjärta - Descartes "cogito ergo sum", transformerade kvantfysikern Wolfgang Pauli till "Amo ergo sum" - "Jag älskar, alltså är jag"

En "Agape nytändning" pågår, ljus och hopp, vilket skapar frid och fred - inom, utom - Amo!

Vi i "Sällskapet Tankebyggare" träffas på Stocksundstorps Gård och samtalar kring allt detta, även alla religioners( kristendom, islam, buddism mfl) innersta samhörighet - välkommen delta!


Femtioårsjubileum-av kulturverksamheten på Stocksundstorps gård, firades sept 2010
Skulpturparken är öppen för allmänheten maj och september
med bl.a. litterära och musikaliska salonger,
samt visning av 1700-talsgården.


Skolklasser, konstföreningar, och andra grupper välkommnas--
tid efter överenskommelse.
.
För mer info: VG se
Solnas hemsida >
och Bergshamra hemsida > klicka "På gång"