Olle Olsson-huset, Solna 2003
 
 
 
"Färdeväg"-kreativa processer i form och ord.
 
 
 
 
 
 
Daimonion: följ mig. Brons ("cire perdue", egen gjutning) 1978
foto: Lars Kollberg
 
 
 
 
 
 
"There are always roses". Ristad trämobil, 1984.
 
 
 
"Andemask--El male rachamin", (från Hebreiskan Ge frid till de döda)
Mobil i gips, skiffer/metall, 2003.