Påskens Mysterier
 
 
Matteus Kyrka mars 2007
 
 
 
 
 
 
"Vi har dödat Kärleken"
 
 
© Carinne Löfgren-Williams 2007
 
 
 
 
Mer info om utställningen finns på www.ingelart.nu/paskens_mysterier