Samhälle - politik
 
 
 
  Det fanns ett politiskt parti på 70-80-talen som värnade om kunskap i skolan, engagerade mig i detta och blev så småningom "inplockad", och fick olika uppdrag inom skola, kultur,kyrka.
Några axplock:
Förde fram den idag aktuella frågan (som nu regeringen tagit hand om): "konst/kultur in i skolan" att stimulera kunskap och intresse - var med och startade "åk2-projektet"- våra lokala konstnärer besökte klasser och talade om konst och sedan kom eleverna hem till konstnärernas ateljéer för workshop och samtal
var ordf. i en utredning om musikskolan och dess utveckling: jag utgick fr begreppet "Helhetssyn" bl a Sperrys nya teorier om hjärnan, höger/vänster - samspel mellan intellekt och känsla. Ville förutom dans infoga konst - då var det för nytt men idag har Solna en samlad "Kulturskola".
 
     
  Startade "fadderprojekt" skola-äldrehem, t. ex på Berga att en elev och en äldre fick kontakt att mötas och samtala till båda förnöjelse.  
     
  Nytänk inom skola-inlärning: "Reggio Emilia", skola norra Italien,baserat på filosofen Loris Malaguizzis alternativ: "alla barn kan" - i förhållande till receptivitet stimulera kreativitet. Försökte föra fram dessa idéer men, nej. Nu 40 år senare speciellt glad eftersom det är min son Arion (skol-kommunalråd) som åter tar upp detta.  
     
  Nytänk inom skola-inlärning: "Reggio Emilia", skola norra Italien,baserat på filosofen Loris Malaguizzis alternativ: "alla barn kan" - i förhållande till receptivitet stimulera kreativitet. Försökte föra fram dessa idéer men, nej. Nu 40 år senare speciellt glad eftersom det är min son Arion (skol-kommunalråd) som åter tar upp detta.  
     
  Hann också ställa till rabalder: t.ex. att rökrutan försvann från skolgården- (varför skulle skolan sanktionera rökning?)  
     
  Startade konstutställningar med poesi och musikprogram bl a Bergshamra kyrka på tidigt 70-tal, en del skepticism men numera detta händer i flera kyrkor.
Konsten, vilket ofta glömmas bort, är en lovsång!