Själaspis
 
 
 
  Carinnes bok del I"Själaspis"- en gård mitt öde" utkom
på Författacentrum/Podium.
Kulturhistoria om 1700-tals gården
blandat med personliga reflexioner.

Del II "Det Allomfattande Penseldraget -
holism ur en konstnärs perspektiv", som är baserad på kvantfysik och det transcendenta bl. a. det översinnliga,
utkommer våren 2012 med bookrelease och utställning på Konstnärshuet som fortsätter i maj på Stocksundstorps Gård.
 
 
 
 
 
 
(manusomslag: Monica von Rosen)

 
  Del I: Det materiella; gårdens historia, branden och husets återuppbyggnad
Del II: det immateriella; kring helhetssyn, kropp, själ och ande--
allt är ett--
utgående från den nya fysiken och den transcendenta dimensionen.
 
 
 
  Del I, Inledning:
H J Ä L P !
 
     
 

Gårdens fridfulla stämning bryts plötsligt: en ny och oroande färgkonstellation breder ut sig, något grå-beigeaktigt mot den ljusblåa eftermiddagshimlen -
vad händer? Möts av rök och eldslågor komna från entréns höga tujaträd, västanvinden ligger på och förvandlar de terpentinrika barren bli gnistor som far omkring i en våldsam virveldans. Hur kunna kasta upp vatten till 6 meters höjd? Lyckades och trädtoppen räddades men resten blev ett svart skelett.
Ut med vatten över trappan och runt omkring, kontrollerar noga,
allting slocknat och det verkade det som, en halvtimmes andningspaus,
skulle till Egils vernissage ge, men puh!
Så händer det igen!! Samma färgnyanser men på andra sidan.
Nu är Fan lös och det var den, rusar ut igen ser inga lågor bara rök,
jo där bakom i hörnan vid taket och hängrännan (antagligen några löv glömda kvar) – lågorna slickar vällustigt i sig takpappen under skifferplattorna, sprakar ochryker, ut med eldsläckaren, skriker ”det brinner, det brinner”,
90 000 svarar inte, låter telefonluren ligga av, kanske kan adressen på så sätt härledas, grannen Olle Andrén kommer springande, den andra eldsläckaren sätts in, jag uppför trapporna till övervåningens ”Jungfrukammaren” kryper på golvet och lyckas hitta både hink och vatten, dränker alla små brandhärdar, in i yngste sonens leksaksapa, filosofiböcker, kvävs nästan av röken, hostar, måste rädda antika stolen, lyckades släcka med fjärde hinken, bra, hade kontroll trodde jag, men nej,
så lätt besegrar man inte naturkrafterna, glasrutan säger pang, skärvorna yr, genombrott för elden, förstår jag måste eliminera syreintaget, blå-oranga lågorna dånar mot mig. "Den där lilla kvinnan i nylonshorts och akryljumper med sitt långa hår verkar vara ett lätt byte", försöker stänga dörren, men eldens våldsamma kraft tvingar upp den, mitt ansikte får den allra hetaste mest passionerade kyss, elden min brudgum, en planka faller ner i huvudet, elden tänder håret, springer skrikande nerför trappan ”jag brinner upp, jag brinner upp”, kremering direkt!

Men änglar finns– och brandkår och goda grannar. Mina röstresurser lyckades nå ut och folk kom att undsätta.

 
  På så sätt kom Stocksundstorpet att alltid ha kvar förälskelsens rosa skimmer - förbli ett kärleksnäste.
(forts)
 
     
  Del II:Del II:
"DET ALLOMFATTANDE PENSELDRAGET -HOLISM UR EN KONSTNÄRS PERSPEKTIV" Teorier om Holism
 
 

Kan väggar bära minne? Den frågan uppstod första gången när jag trädde in i gårdens “Operasalong”, där en förtätad atmosfär rådde. Subtila energier, vibrationer från det förgångna fyllde rummet (som jag uppfattade det).
De gyllene pannåerna, sex stycken som en gång smyckade bänkraderna i form av bröstvärn på Gustaf III:s Opera, nu uppsatta som dörröver- 2 stycken, gav denna atmosfär. Dessa hade varit med om det ödesdigra skottet på den maskeradbal som förorsakade konungens död. Ekar inte i det fördolda skottets ljud ännu kvar? Kan minnen av allt detta försvinna? Nej, inte för alla, ty några kan uppleva denna speciella närvaro av något mer.

Materia, ting de en gång levda, levande, allt det en gång skedda, innehållande det av människor gjorda, olika människoöden delandes med detta sin tid tillsammans, en epok av lust och fäg- ring, omformade till minnen men med glömskans avgrund väntande. Minnen försvinna inte genom att ett hus upphör att existera, antingen av ålder eller en olyckshändelse som en brand, inte heller dess immateriella beledsagande avtryck utan dessa lever kvar och kan upplevas av vissa människor (de speciellt sensitiva). Vad är det som utgör denna förtätade stämning, vad är dessa energier, vibrationer som förmå ”ladda” ett rum, ett ting? Och vad är rum. Och vad är tid?
(-------)

Enligt det kvantfysiska perspektivet existerar inte rum - tid – orsaksbegreppen, utan det noteras en icke-sensorisk kontakt mellan olika objekt vilka inte är styrda av tid och rum.
Rum/tid, rymd/tid är ej åtskilda utan ett kontimuum, ständigt öde, därmed kan vi ses som icke åtskilda utan delaktiga. Vi rör oss mot ett mer holistiskt seende för att förklara verkligheten, liknande den österländska världsuppfattningen.
Mystikens och den moderna fysikens språk liknar varandra och får något gemensamt. Kvantteorins uppfattning att alla partiklar (existerar potentiellt som olika kombinationer av andra partiklar finns inom Buddismen och beskrives i ”Blomsterkranssutran”(nedan). Det innebär att den fysiska verklighetens utseende är grundat på alla objekts beroende av varandra. Verkliga objekt som träd mm kan faktiskt ses som övergående illusioner och därmed betraktas som resultat av inskränkt medvetenhetstillstånd. Illusionen jag i illusionen tiden, allt är övergående tillstånd och detta är en del av ”Upplysningen”
.

 
  I Indras hus finns ett nät av pärlor som är ordnade så att om man betraktar en pärla ser man alla de andra spegla sig däri - på samma sätt är varje ting i världen inte bara sig självt utan inbegriper, i själva verket ÄR, varje annat ting.
(forts)
 
 

teckning av Carinne Löfgren-Williams
 
 
TYSTE TALAREN
------------
En annan benämning är intuition, den som vibrerar med i Alltets flöde, ett bättre sätt att vara uppkopplad. I det sammanhanget kallar sig litteratur-Nobelpristagaren Coetze som “sekreteraren till något osynligt”.
Först denna upplevelse av flödande energi, sedan förlorandet av sig själv som kärleks utlevelse, men erotiken löser inga problem, det gör konsten.
I allt skapande ha denna starka koncentration, ett totalt uppgående i, att ens ego tvingas träda tillbaka, jagiskhet dunstar - en känsla av befrielse infinner sig efter uppvaknandet.

Vara förenad med
den Tyste Talaren
innan verket
ur det fördolda
träder fram

(forts)
 
 
 
  Det Allomfattande Penseldraget  
     
  Helhet:  
     
  man tänker sig fält av energi (elektriskt, magnetiskt) bortom tid, rum,
* vilket bär all information och att vårt medvetande, som är del av hjärnan och sträcker sig långt utanför kroppen, är uppkopplat till detta dolda fält -
"den besjälade verkligheten".
Det mänskliga sinnet kan då öppna sig mot denna yttersta verklighet,
nå djupare dimensioner..
Intuition kan ses som att vara mer uppkopplad till detta "dolda fält"
 
     
Medvetandet kan över stora avstånd "se" något som finns,
trots det är okänt ("remote viewing").
Det finns ett samband mellan vad som händer i fältet och i materien.
Ett pågående experiment (GCP) USA, påvisar att "as mass mind moves,
so does matter".
Tankens kraft - när många människor är koncentrerade på samma sak,
kan bön ses i detta sammanhang?
Subjektet påverkar objektet och vice versa.
Den flexibla DNA-spiralen påverkas av vårt emotionella tillstånd och
därmed påverkas vår hälsa.
Kommunikation oberoende av tid och rum, på det subatomära planet -
våra DNA påverkar även energistrukturer i omvärlden.
Denna nya forskning påvisar att våra känslor, tankar påverkar vad som händer
i våra liv, i vår omvärld, på fler sätt - allt hör samman - synkronicitet råder - -
jag skapar världen!
 
Ur bokmanus del II som handlar om Holism/Helhet.
 
Carinne L-W