Call us on 2514578498

Monthly Archives: juni 2019

Vad är kulturhistoria?

Ofta hör man att någonting har ett kulturhistoriskt värde. Eller att det var synd att riva ner ett gammalt kulturhus. Men vad handlar det om egentligen? Vad är kulturhistoria? Och varför borde man bryr sig om det? Kulturhistoria är ett tvärvetenskaplig akademiska disciplin som kombinerar social historia och socialgeografi eller ekonomisk historia med kulturantropologi. Socialhistoria […]

Read More