Vad är kulturhistoria?

Ofta hör man att någonting har ett kulturhistoriskt värde. Eller att det var synd att riva ner ett gammalt kulturhus. Men vad handlar det om […]