Svensk medeltidshistoria

Mörk och eländig? Medeltiden porträtteras alltför ofta som den riktigt mörka och eländiga perioden. Det handlade om pest, digerdöden, kyrkan, krig och om olika vidskepelser. […]