Vad är kulturhistoria?

Vad är kulturhistoria?

Kulturhistoria innefattar en rad underdiscipliner och är ett samlingsnamn för den vetenskap som handlar om människans kulturella utveckling. Sedan kulturhistoria blev någonting som började förekomma […]