Runt om i världen finns hundratals, ja tusentals, byggnader som kan klassificeras som kulturhistoriska. Unesco arbetar för att bevara särskilda natur- och kulturobjekt för eftervärlden.

De skyddsvärda naturobjekten visar den mängd naturfenomen som finns på jorden. Av de kulturhistoriska verken kan vi lära oss mycket om människan, hur vi tänkt och agerat i olika miljöer och olika tider. Att sammanställa en lista över de mest viktiga kulturobjekten göres inte enkelt. Nedan följer ett axplock av historiska byggnader, från äldre och nyare tider, från olika världsdelar och olika kulturer. Samtliga återfinns på FN:s världskulturarvslista.

10 berömda kulturhistoriska verk

  1. Cheopspyramiden, Egypten, ca 2500 f Kr

Kanske är Cheopspyramiden, med Sfinxen och de fem mindre kunga- och drottningpyramiderna, det mest kända byggnadsverket i världen. Detta gravmonument över farao Cheops var med sina ursprungligen 146 meter hög världens högsta byggnad under 3000 år. Storleken och den geometriska precisionen den är byggd med förbluffar vetenskapen än idag.

2. Parthenon, Grekland, ca 400 f Kr.

På Akropolis i Athen ligger Athenas tempel, en symbol för Greklands huvudstad än idag. Templet byggdes som en hyllning till gudinnan för hennes skydd av staden under Perserkrigen.

3. Colosseum, Italien, 70 – 80 e Kr.

Kejsar Vespanius lät bygga denna amfiteater mitt i Rom. Under romartiden uppförde man här gladiatorspel, avrättningar, strider med vilda djur, teater och uppvisningar. Det fanns plats för nära 90 000 åskådare. Namnet Colosseum kommer av en kolossal staty av kejsar Nero som stod vid sidan om.

4. Hagia Sofia, Turkiet, ca 500 e Kr.

Ett arkitektoniskt mästerverk som byggdes som en kyrka, omvandlades till en moské och är numera museum. Den har beskrivits som ett rum där de himmelska och jordiska sfärerna möts.

5. Vasilijkatedralen, Ryssland, 1561.

Tsar Ivan den förskräcklige lät uppföra Vasilijkatedralen till minne av erövringen av staden Kazan. Den speciella arkitekturen blandar nord- och sydrysk stil. Det sägs att arkitekten Jakovlev fick ögonen utstuckna så han inte skulle kunna bygga så vackert igen. Katedralen är nu museum och en symbol för staden Moskva.

6. Taj Mahal, Indien, 1643.

Mogulhärskaren Shah Jahan älskade sin hustru högt. Vid hennes död byggdes Taj Mahal som mausoleum. Byggnaden är en av världens mest beundrade och besökta, där persisk och indisk arkitektur blandas.

7. Sagrada Familia, Spanien, 1882 – pågående

Katedralen i Barcelona av arkitekten Gaudí började byggas 1882. Den uppseendeväckande konstruktionen i jugendstil är ännu inte färdigbyggd. Trots att kyrkan är en av stadens mest besökta attraktioner, saknas medel för att färdigställa den.

8. Eiffeltornet, Frankrike, 1889.

Vid sidan av pyramiderna är väl Eiffeltornet världens mest filmade byggnad. Med sina resliga 324 meter är det Paris främsta signum. Tornet byggdes till världsutställningen 1889 till Franska revolutionens jubileum 100 år.

9. Empire State Building, USA, 1931.

I fyrtio år var den 381 meter höga kontorsbyggnaden världens högsta. Nu framstår den som en lilleputt i jämförelse med andra skyskrapor, men Empire State Building står ändå som symbol för den nya, moderna staden.

10. Operahuset, Australien, 1973.

Danske arkitekten Jörn Utzons operahus är ett av FN:s skyddsobjekt. Först ansågs byggnaden helt omöjlig att bygga, med den segelliknande takkonstruktionen. Projektet omgavs av många förseningar, men tack vare den envisa arkitekten och ett gäng begåvade ingenjörer, fick Sydney till sist sin berömda silhuett.

10 berömda kulturhistoriska verk