De allra flesta av oss känner till att Sverige en gång varit en riktig stormakt, men så många kanske inte vet detaljerna om hur stort det egentligen var? Eller ens vilket århundrade som Sverige egentligen var som allra störst? Stormaktstiden handlade inte bara om krig utan här växte också det Sverige de allra flesta av oss känner till fram. Det satsades på palats, slott och universitet tillsammans med ett väl fungerande vägnät. Och under perioden delades även landet in i olika län vilket i sin tur gjorde det mycket enklare att hålla koll på landet i sig.

En epok och en framgångssaga

Den svenska stormaktstiden brukar beskrivas som en epok och historierna runt om i Europa skvallrade om respekten man hade för svenskarna under stormaktstiden som pågick under år 1611-1721. Människorna som levde under denna tidsepok upplevde mycket krig och var man inte adelsman upplevde man inte bara krig utan också även en hel del elände. Man levde, dog och andades krig helt enkelt.

Trots krig och elände var det dock också en spännande period då bland annat landskapen Jämtland, Gotland och Halland nu för sista gången blir en del av Sverige igen.  Denna period räknas också som perioden då Sveriges statsskick faktiskt skapades och trots att det i princip krigades konstant ökade Sveriges befolkning ifrån ungefärliga miljonen till 1,8 miljoner invånare i slutet av århundrandet.

Starten på stormaktstiden

Allt började med Östersjön och med den då 17 årige kungen Gustav II Adolf. Gustav ärvde tronen i en tid då Östersjön var enormt viktig för alla länder i närheten och att ha makten över detta viktiga hav var A och O för att Sverige skulle lyckas med den bedriften som stormakt som det faktiskt blev. Framgångshistorien startar med att Gustav II Adolf erövrar delar utav bland annat Baltikum. 

Starten på stormaktstiden

Sverige som stått utanför det trettioåriga kriget ingriper år 1630, 12 år efter starten. Ingripandet i kriget ger Sverige många vinster, men under slaget i Lützen 1632 stupar den svenske kungen men vid krigets slut 1648 hade Sverige vunnit betydande segrar och land främst i norra Tyskland.

Karl X Gustav tar över tronen från Drottning Kristina som abdikerar 1654 och snabbt hade han och hans arméer återerövrat de då viktiga danska landskapen Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge. Andra europiska städer såsom Riga, Narva och Stralsund lyder nu också under svensk flagg.

Slutet på stormaktstiden

Tillslut blev Sverige för stort och vid ett inträde i Ryssland 1709 så förlorade svenskarna ett rejält och ett svidande nederlag. Den större delen av de svenska männen hamnade i rysk fångenskap och Turkiet blev hem de följande 6 åren åt den svenske kungen som med en handfull män lyckades fly nederlaget.

År 1718 återvänder Karl XII och förbereder ett anfall mot Norge, anfallet misslyckas fatalt och den 30e november sköts även han till döds. Att den svenske kungen skjuts till döds blev slutet på stormaktstiden men äntligen blev det fred. Sverige förlorar därmed de allra flesta provinserna på den andra sidan av havet som var med och startade allt. Och historien är ett faktum.