Förhistoriska Sverige var källan till vikingakulturen som dominerande i hela Skandinavien i hundratals år. Vikingarna har påverkat mycket av den bysantiska kulturen.

Svensk kulturhistoria

Lite senare under historien så har flera av Sveriges monarker varit kraftfulla. Kung Gustav III och Drottning Christina är två av dem som haft stor betydelse för landets kulturella utveckling. I modern tid har många svenskar blivit internationellt berömda för sitt kulturarbete, bland annat Jenny Lind, Anders Zorn, August Strindberg, Ingrid Bergman, Ingmar Bergman och ABBA. Bilmärken som Volvo och Saab är också världskända. Svenskarna kan vara lite splittrade i sin egen bild, stolta över sin egen historia men även obekväma när de konfronteras med det som anses kontinentalt och internationellt acceptabelt.

Få krig

På grund av Sveriges avlägsna position på världskartan har man lyckats hålla sig ifrån de flesta krig. Oändliga leveranser av timmer och malm har bidragit till att göra Sverige till ett rikt land med hög standard. Medan andra länder upplevde konflikter och klassindelningar, åtnjöt svenska medborgare mer samförstånd och en tro på framtiden. Ibland anklagas Sverige för att ha trott så mycket på innovation i välfärdssamhället att man glömt bort det som blev känt som folkhemmet i Sverige, att tillväxten var så stark att landet glömde sin historia. Gamla seder och traditioner blev plötsligt inte lika mycket värda. Unga människor lyssnade inte längre till de äldres historia utan såg enbart framtid och att komma dit så fort som möjligt. Under årtiondena efter andra världskriget växte det svenska samhället och expanderade i rekordfart. Från att ha varit en jordbruksstat i de europeiska marginalerna, klättrade Sverige till toppen av tillväxtlistan. Nya samhällen utvecklades, vägarna utökades och landsbygden öppnades. Betongbyggnader dök upp överallt. Sverige fick välstånd men förlorade där lite  kontakten med sin historia.

Gammalt och nytt

Det har tagit lång tid att återställa en balans. I det moderna Sverige lever nu det gamla och det nya sida vid sida. Samma kan sägas om allt som kommer in i landet från andra delar av världen: människor, trender och uttrycksformer från andra kulturer och sfärer. Invandringen har medfört nya seder och traditioner som allt eftersom kommer att vävas in i det svenska samhället. På samma sätt tar de nya svenskarna upp gamla svenska traditioner, och det är ofta barnen som introducerar dem i familjen. Daghem och skolor har ett betydande inflytande på den sociala sfären. Resultatet blir i det flesta fall vad man kan kalla en kulturell korsbefruktning. De flesta svenskar vet redan vad den fasta muslimska månaden Ramadan innebär. Flera nya traditioner har de senaste åren tagit sig in i svenskt liv, vanligtvis via media eller som ett resultat av kommersiellt tryck. Alla hjärtans dag och Halloween har nu blivit en del av den svenska kalendern, om än med lokala anpassningar. Några generationer från och med nu kan ursprunget för dessa traditioner ha glömts, precis som det varit med de flesta andra influenser under århundradena. Ett exempel är Jultomten som många tror är så helsvensk, men det är i grunden tysk. Lucia som också ses som ursvenskt är egentligen en Siciliansk tradition.