Mörk och eländig?

Medeltiden porträtteras alltför ofta som den riktigt mörka och eländiga perioden. Det handlade om pest, digerdöden, kyrkan, krig och om olika vidskepelser. Det var fattigdom och lydnad som gällde och i många fall påstår man också att det inte gjordes några större vetenskapliga framsteg värda att tala om.

Men var tiden verkligen så eländig? Var det så mörkt och eländigt. Var alla fattiga och kämpade ute på fälten dag ut och dag in? Faktum är att de arbetande bönderna förmodligen hade mer ledigt än vad vi har idag vilket kommer ifrån kyrkans dåvarande centrala position och helgdagarna i samband med religiösa händelser.

Ett enat kungarike

Medeltiden i Sverige räknas från omkring 1000 till 1500 talet och det är även under denna period som Sverige börjar växa fram till ett enat kungarike. Historien om ett enat Sverige börjar och slutar med en släktfejd men även med bönderna och skogen som ett av de viktigaste förhandlingsvapnen i kampen.

Birger Jarl, vars son var Kung Valdemar, stiftade diverse olika lagar i landet under 1250 talet men på 1300 talet blev dock en och samma lag gemensam över hela landet. Våld och hänsynslöshet speglade tiden med Birger Jarl och Kung Valdemar vilket också fortsatte när Birger Jarls andra son, Magnus Ladulås tog över tronen. Birger som fokuserat på att få områdena runt Mälaren att växa såg nu Magnus utvidga Sverige med områden i Norrland och delar av Finland. En gemensam valuta och mynt präglades för att hålla området samman.  Bönderna i sin tur såg till att området blomstrade genom att hålla bland andra biskopar och diverse stormän med rikedom i form av mat och skydd i skogen.

Kyrkan och adeln

I form av missionärer kom bland annat tyskar och engelsmän för att sprida sin tro och religion speciellt under 1100 talet. Asatron var dock starkt grundad i Sverige och det kristna budskapet togs inte alltför väl emot under en längre tid. För den svenska kungen var den kristna tron viktig, det var här en möjlighet till att ena folket och kyrkans män var dessutom lärda och kunde läsa och skriva. Kyrkor och bland annat kloster slapp också att betala skatt till kungen och kunde ta ut en egen skatt ifrån medborgarna vilket gjorde att samarbetet dem emellan växte sig starkt. 

Adeln växte fram under denna period. Genom att ställa upp som riddare i krig slapp man också att betala skatt vilket gjorde att man kunde tjäna sig en ordentlig hacka. Under nästan hela medeltiden förs dock en kamp för makten adeln och kungligheter emellan och under mitten av 1300 talet segrade adeln. Kampen slutade dock inte där och hjälp kom i form av danska Drottning Margareta som också slöt den längsta freden under hela medeltiden i form av Kalmarunionen. Under denna period var Sverige ett av de största länderna i Europa på att exportera järn. Konflikter med unionen var dock mer regel än undantag och från 1400 talet och 120 år framöver utkämpades krig efter krig med danskarna om makten. 1523 upplöstes unionen och Sverige blev med det också självständigt igen.