De flesta traditionella högtider firas i hemmet med familjen, oftast med fokus på måltiden. Det enda verkliga undantaget är Midsommar, när svenskar nästan oavsett väder vill vara utomhus, träffa andra och välkomna sommaren. Midsommar är dock en tradition med hedniska rötter vilket inte många vet idag.

Svenska festligheter

Den lutherska kyrkan var inte särskilt förtjust i lokala festligheter och processioner, och Sveriges utspridda befolkning i kombination med det kalla klimatet innebar att fester flyttades inomhus och blev just en familjeaffär istället för att förena byar eller andra områden. Tiderna ändrades dock. Besöker man Sverige på vintern så kan man hitta gatorna öde, men kommer man hit sommartid så är bilden en helt annan. Då vistas folk utomhus mest hela tiden, man grillar och det hålls festivaler och marknader och liknande. Gatufester, eller kvartersfester av olika slag har blivit en del av den svenska sommaren. Man äter mat, lyssnar på musik, leker och sjunger.

Spelmanstämmor

Enligt gammal tradition hålls även spelmansstämmor runt om i landet. Där handlar det uteslutande om svensk folkmusik. Oftast pågår spelmansstämman under flera dagar, man ses och spelar och sjunger. Ett av de mest populära instrumenten är fiolen som kom till Sverige på 1700-talet. Den gamla inhemska folkmusiken framfördes oftast av en ensam person som spelade på sin fiol vid festligheter och danser. Just denna musikaliska kultur är en av de som har överlevt och spelmansstämmor under sommaren lockar oftast väldigt mycket folk.

Kyrkans roll

Svenska kyrkan tappar hela tiden medlemmar, däremot så är det fortfarande den mest populära platsen att gifta sig. I Sverige är det även öppet för samkönade äktenskap med ceremoni i kyrkan. När det kommer till begravningar så är det samma där, de allra flesta väljer att ha begravningsceremoni i kyrkan, även om den avlidne valt att gå ur kyrkan medan hen var i livet. Namngivningsceremonier är något som växt under senare år när allt fler unga, som nu blivit föräldrar, valt att gå ur Svenska kyrkan. Däremot är traditionella dop i kyrkan fortfarande väldigt populära. En annan variant som är ofta förekommande är att man håller dopet, med en präst från kyrkan, utomhus under sommaren eller i hemmet eller annan plats man valt. Konfirmation hålls fortfarande men själva tillvägagångssättet har ändrats i många fall. Istället för att läsa några timmar i veckan tillsammans med en präst så har det blivit populärt med olika typer av konfirmationsläger. Oftast är dessa läger kombinerat med någon typ av intresse, såsom ridläger med konfirmation. Där kombineras bibelstudier och ridning. Såväl vigsel som konfirmation och dop är mest populärt under sommarhalvåret.

Kyrkans roll

Få folkslag firar sommaren så intensivt som just svenskar gör. Den passionen drivs av vetskapen att snart kommer en lång mörk vinter tillbaka. Även den svenska maten påverkas av årstiderna. Både tillgång till råvaror och kryddningar och tillagningssätt är årstidsberoende. Ett väldigt bra exempel är grillning, vilket alla gör på sommaren men få under vintern om det inte gäller korv med bröd på skidturen. Det sättet maten är tillagad på återspeglas ofta i hur man kunde bevara och förvara maten förr i tiden. Många av Sveriges festligheter är kopplade till jordbruksåret.