Det är svårt att växa upp i och leva i Sverige utan att på något sätt komma i kontakt med Svenska Kyrkan. Trots att Svenska Kyrkan inte längre är en del av staten så är det många viktiga livshändelser som är förknippade med kyrkan. Bröllop, dop och begravningar som några av de största händelserna för privatpersoner som fortfarande är populärt att hållas i kyrkan. Sett till antalet födda barn under 2017 så döptes 42,3 procent av dessa inom Svenska Kyrkan.

Kyrkan idag engagerar många inom olika verksamheter. Det är allt från vuxna kulturella gruppverksamheter, konserter, retreats och pilgrimsvandringar.

För barn är det fortfarande populärt med öppen förskola och olika typer av barn- och ungdomsaktiviteter.

De traditionella gudstjänsterna minskar lite år till år men pågår i samma utsträckning.

Tidigare statskyrka

Svenska kyrkan var statskyrka i Sverige mellan 1536 och 2000 när kyrkan separerades från staten efter ett riksdagsbeslut. Svenska kyrkan är det största trossamfundet i Sverige och räknas som en evangelisk-luthersk folkkyrka vilket gör att den tillhör Lutherska världsförbundet.

Kyrkan har runt sex miljoner medlemmar, många har gått ur på grund av ekonomiska skäl.

Successionsordningen säger till exempel att Sveriges statschef ska tillhöra Svenska kyrkan, så sambandet mellan stat och kyrka finns fortfarande.

Rötterna räknas vara från Sveriges kristnande vilket var en långdragen historia under flera hundra år.

Ansgar

Den tidigaste informationen om mission är berättelserna om Ansgar, även kallad Nordens apostel. Han var en benediktinmunk, missionär och ärkebiskop. 829 grundade Ansgar en församling i Birka. Församlingen upplöstes dock. Efter sin död blev han helgonförklarad.

I Skåne, som då tillhörde Danmark, och i Götaland skedde kristnandet tidigare än i Svealand. I Varnhem har man hittat spår av kristna gravar från början av 900-talet. I Birka finns kristna gravar daterade till 800-talet. Norrland kristnades senare men i Ångermanland har man funnit spår från 1000-talet.

Erik Segersäll var den första svenska kungen som döptes men han konverterade tillbaka till hedendomen. Istället blev hans son Olof Skötkonung den förste kung som höll fast vid den nya läran, han döptes år 1008.

Det är svårt att säga en exakt tidpunkt när Sverige blev fullt kristet eftersom många svenskar som blivit kristna ändå fortsatte med utövandet av hedniska riter, även de härskande ätterna gjorde det.

Samerna sist

Under väldigt lång tid levde folktro sida vid sida med kristendomen. Framförallt i norr, samerna var sena att kristnas. Det skedde främst vid 1800-talets laestadianism, det hade dock skett många försök till att tvångskristna samerna innan dess.

Sverige kristnades utan erövringar och våld från makter utifrån. Genom mission och vad man tror vikingarnas kontakter med kristna under deras resor påverkade införandet av kristendomen. Men även slavarna spelade en roll, de kristna slavar som vikingarna tog med sig till Sverige.

Däremot ska en del missionärer ha blivit martyrer vid konfrontationer med nordbor.

När kungen omvänts så genomdrev han kristnandet av riket genom olika parallella processer. Han beslutade bland annat att förkristna gamla kultplatser och gravar. Sedan avbröt man gamla traditioner av offer och andra sedvänjor.

Istället införde han kristna tankesätt och traditioner.