Oftast har de flesta svenskar lite ambivalent inställning till Vikingar. Samtidigt som man är stolt över sin historia och alla framgångar vikingarna hade så är man också medveten om alla våldsamheter dessa spred. Men oavsett vad så har vikingar haft en stor påverkan på landets historia.

Vikingarna – en viktig del av svensk kultur

Lindisfarne

Man brukar nämna attacken år 793 av det brittiska klostret Lindisfarne som startskottet för 250 år av plundringar och skandinaviska härjningar, eller i vissa fall uttryckt som terror, runt om Europa. Det var vid den plundringen som engelsmännen först fick känna av nordmännens, eller rättare uttryckt nordbornas, raseri. Scenen när munkarna i Lindisfarne kom från sin morgonbön den 8 januari 793 och såg två skepp med drakhuvuden på väg in mot stranden vid klostret har skildrats i många episka vikingafilmer. När de tungt beväpnade männen hoppade ur sina skepp så föll munkarna på knä för att be till Gud för sina liv. Det hjälpte inte. Under vrålande raseri högg vikingarna ned munkarna, det sägs att man kunde höra förtvivlade skrik av smärta samtidigt som bönerna blev högre och högre. Det var en stor seger för vikingarna som kunde segla därifrån med sina skepp nedtyngda av de heliga guld- och silverföremålen. En av munkarna bad en bön som sedan kom att användas flitigt under de kommande 250 åren, bönen löd ”O, Herre, rädda oss från nordbornas raseri.” Att vikingarnas första stora och kända plundring skedde i just Lindisfarne beror nog både på att man visste vilka enorma rikedomar som fanns där men även för att det var ett av de viktigaste religiösa centrumen i hela England. Lindisfarne var ett stort centrum för att sprida kristendom genom att utbilda missionärer samt ämbetsmän för både hovet och kyrkan.

Vikingaskeppen

Det finns en stor anledning till att vikingarna gång efter gång kunde göra dessa stora överfall. Det var tack vare skeppen man kunde plundra i den omfattning man gjorde. De har satts på listan över de mest framgångsrika skeppen i historien. Vikingaskeppen var inte bara mäktiga och skrämmande, de var enormt effektiva. Med sin snabbhet kunde de snabbt och i de flesta fall tyst glida in till stranden för att släppa ut sina krigare. En mängd målmedvetna och grymma vikingar som hade ett i sikte, att plundra, utan att tveka om man behövde ta liv. I de flesta fall hade offren aldrig ens hunnit mobilisera något försvar innan det var för sent. Innan vikingarnas slanka båtar med stora segel så hade man i Norden använt stora, långsamma och tunga skepp. Därför var vikingaskeppen öppningen för att kunna plundra i den takt de gjorde. Det var runt år 700 som skeppsbyggarna i norr uppfann tekniken att foga samman många korta brädor och fästa ihop dem för att göra sidan av skeppet mer flexibel. På det sättet fick man även ner vikten på skeppet så om det inte var allt för stort så kunde besättningen vid behov bära skeppet under kortare sträckor. Hade det inte varit för dessa skeppsbyggare så hade således vikingarna förmodligen aldrig nått den framgång de nu gjorde.

Vikingaskeppen