Hur många bor i USA?

Landet på andra sidan Atlanten. Landet som så många svenskar en gång utvandrade till i jakten på ett bättre liv. Amerikas förenta stater. USA. Landet som ligger i Nordamerika och består av 50 delstater, ett federalt distrikt och flera självstyrande områden. USA har en landmassa på hela 

9 826 675 kvadratkilometer. Jämför det med Sveriges 528 447 kvadratkilometer så får du en bild av hur stort landet är. USA är i runda slängar 22 gånger så stort som Sverige!

USA har högre befolkningstäthet än Sverige. I USA bor det 36 människor per kvadratkilometer, jämfört med Sveriges 25 personer per kvadratkilometer. Trots att landet är så mycket större bor alltså amerikanerna i snitt tätare än svenskarna. 

När du nu vet hur mycket större USA är till ytan kanske du undrar: Hur många  bor i USA – jämfört med Sverige? USA har 33 gånger så många invånare som Sverige. För varje svensk finns det alltså 33 amerikaner.

Men hur många människor bor i USA?

USA har 334 miljoner invånare. Staden New York har nästan lika många invånare som hela Sverige. Med tanke på att landet bara är några hundra år gammalt är det en svindlande siffra. År 1776 hade USA endast 2,5 miljoner invånare, så befolkningstillväxten har verkligen varit snabb. 

Denna snabba tillväxt består till största delen av invandrade européer under 1800- och 1900-talet. Men även idag lockar det förlovade landet, och invandringen är fortfarande stor. Du kanske till exempel undrar hur många iranier som bor i USA? Jo, det bor 1 500 000 Iranfödda iranier i USA. Befolkningstillväxten är fortfarande snabb och år 2015 hade USA “bara“ 320,7 miljoner invånare mot dagens 334 miljoner. 

Relaterade inlägg