Hur sänker man kreatinin ?

Länge har det debatterats huruvida rött kött är skadligt för kroppen. Rösterna är många och åsikterna går ibland isär. Vissa dieter förespråkar mycket protein och lågt intag av kolhydrater för att uppnå en viss kroppsform. 

Andra menar att ett högt proteinintag, och då speciellt rött kött, förkortar livet avsevärt. Oavsett vad kan man konstatera att rött kött höjer kreatininnivån i kroppen. Så om man vill får ner nivåerna lite, hur sänker man kreatinin egentligen?

Mat att undvika vid njursvikt

Om man riskerar njursvikt bör man dricka vatten och, som ovan nämnt, inte äta för stora mängder rött kött. För personer som har problem med njurarna är det viktigt att följa gällande kostråd. I svåra fall kan det till och med handla om viss mat att undvika vid njursvikt, eller andra bekymmer med njurarna. Inte för stora intag av protein och låg salthalt i maten är att rekommendera i dessa fall. 

Varför kollar man upp normalvärde på kreatinin?

Provet som avgör nivåerna av kreatinin tas för att undersöka hur väl njurarna fungerar. Vissa mediciner kräver bra njurfunktion och innan intag av dessa tas ofta ett kreatininprov. Provet kan också ingå i hälsokontroller eller andra läkarundersökningar. Nivåerna mäts genom ett blodprov och svaret brukar komma redan dagen efter provet tagits. 

En person med stor muskelmassa har en högre halt kreatinin i blodet än en människa med liten muskelmassa. Detta är fullt normalt. Nivån av kreatinin kan förändras under dagen för en och samma person. Detta då nivåerna på så många sätt är kopplade till hur personen ätit och druckit innan provet tagits. 

Relaterade inlägg